Oncologiefysiotherapie

Op het gebied van de zorg aan patiënten met oncologische aandoeningen, heeft de fysiotherapeut te maken met een steeds groter wordende patiëntengroep in de Nederlandse gezondheidszorg en samenleving.

Oorzaken van deze groter wordende patiëntengroep zijn; de toenemende vergrijzing, de verbeterde diagnostiek en de betere behandelplannen.

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten.  Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling.

Voor wie?

De oncologiefysiotherapeut houdt zich bezig met de fysiotherapeutische behandeling en het coachen van patiënten met kanker. De oncologiefysiotherapeut is er voor patiënten van alle leeftijden. Naast de fysieke klachten die kunnen optreden tijdens het doormaken van de ziekte kanker spelen ook psychische en sociale factoren een rol. De oncologiefysiotherapeut maakt deze factoren bespreekbaar, biedt een luisterend oor en coacht de mensen op dit vlak.

Wat zijn de klachten?

De oncologie fysiotherapeut richt zich onder andere op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van de kanker. Voorbeelden van problemen die op kunnen treden bij de oncologische patiënt zijn: pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem (vochtophoping), spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.

Hoe gaat de behandeling?

De behandeling kent een aantal fases. De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekten: de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase. Gezien het feit dat alle behandeldoelen per fase verschillen, vereist elke fase een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

Zonder verwijzing van uw huisarts

Wij bekommeren ons om u, behandelen en helpen u verder.