Welzijn op Recept

Welzijn op recept is een aanpak waarbij mensen die kampen met psychosociale problemen worden ondersteund bij het versterken van hun gezondheid en welzijn.

Voor wie?

Welzijn op Recept is er voor mensen die last hebben van psychosociale klachten. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of een zieke partner.

De psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Een groot deel van deze groep hoeft hiervoor geen medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg. Ze geven aan zelf hun klachten te boven willen komen.

Wat bieden wij?

Welzijn op recept is een aanpak waarbij mensen die kampen met psychosociale problemen worden ondersteund bij het versterken van hun gezondheid en welzijn. Kern van de aanpak is dat een huis­arts, of welzijnscoach de persoon met psychosociale klachten, doorverwijst naar een zogenaamd ‘welzijnsarrangement’ van MOvactor.
Het kan bijvoorbeeld gaan om wekelijks sporten op recept, het verrichten van creatieve activiteiten, vrijwiligerswerk doen, of aanhaken bij een eetclub.

Wat kunt u verwachten?

De “welzijnscoach” van MOvactor zal samen met u gaan bepalen welke activiteit bij u past met als doel zelf actief uw gezondheid en welzijn verhogen.

De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Zorgplein Zuid kunnen u uitgebreid informeren over Welzijn op Recept.

Zonder verwijzing van uw huisarts

Wij bekommeren ons om u, behandelen en helpen u verder.