GHC5 is de naam van het samenwerkingsverband van de gezondheidscentra in Nieuwegein:

Zorgplein Zuid

Gezondheidscentrum de Schans

Gezondheidscentrum de Roerdomp

EMC Nieuwegein