Fysiotherapie bij Diabetes

Een fysiotherapeut kan mensen met diabetes die moeite hebben om voldoende te bewegen en lichamelijk klachten ervaren begeleiden. Veel mensen met diabetes bewegen te weinig. Bewegen is voor mensen met diabetes extra belangrijk omdat hierdoor de glucosewaarde in het bloed wordt verlaagd en de insuline beter zijn werk kan gaan doen. Regelmatig bewegen zorgt er ook voor dat uw gewicht beter onder controle blijft.

Voor wie?

Een fysiotherapeut kan mensen met diabetes die moeite hebben om voldoende te bewegen en lichamelijk klachten ervaren begeleiden. Veel mensen met diabetes bewegen te weinig. Bewegen is voor mensen met diabetes extra belangrijk omdat hierdoor de glucosewaarde in het bloed wordt verlaagd en de insuline beter zijn werk kan gaan doen. Regelmatig bewegen zorgt er ook voor dat uw gewicht beter onder controle blijft.

Wat zijn de klachten?

Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is de meest voorkomende chronische ziekte. Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben het. De lichamelijke gevolgen van (onbehandelde) diabetes zijn groot en soms ook levensbedreigend, zoals hart- en vaatziekten.

Hoe gaat de behandeling?

De behandeling bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1; De fysiotherapeut begint met een intake gesprek om een beeld te krijgen wat u graag zou willen bereiken met de therapie en hoe het met uw gezondheid en bewegingsgedrag is. Daarna neemt de fysiotherapeut een aantal testen met u af om uw lichamelijke conditie in kaart te brengen. Aan de hand van de resultaten van de intake maakt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan.

Stap 2; Vervolgens traint u een aantal weken onder begeleiding van een fysiotherapeut om uw behandeldoelen te bereiken en krijgt u adviezen mee over hoe u zelf meer kan gaan bewegen. 

Stap 3; Tussentijds en na afloop van de behandeling worden dezelfde testen afgenomen als bij het intake gesprek en worden de behandeldoelen geëvalueerd. De resultaten hiervan worden met u besproken tijdens de behandeling.

Fysiotherapie kan worden vergoed door uw zorgverzekering, dit is afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft.

Zonder verwijzing van uw huisarts

Wij bekommeren ons om u, behandelen en helpen u verder.