Fysiotherapie na Corona virus

Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door corona getroffen patiënten. Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte problemen kunnen hebben op verschillende vlakken. Denk hierbij aan fysieke klachten, moeite met verdelen van energie over de dag, hoofdpijn, angsten, hoesten en/of slijmklachten. Fysiotherapie Zorgplein Zuid kan u hiermee helpen. De fysiotherapeut inventariseert wat uw klachten zijn en kijkt hoe zij u het beste hiermee kan helpen. Zo nodig wordt geadviseerd om een andere discipline, zoals een ergotherapeut of diëtiste, in te schakelen.

Voor wie?

Voor iedereen die het coronavirus heeft gehad. Het virus kan de longen aantasten en daarnaast levert u veel spiermassa in. De gevolgen daarvan kunnen zijn: verminderde conditie, kortademigheid, vermoeidheid, verminderde kracht en/of minder energie.

Wat bieden wij?

Ex Covid-19 patiënten komen vaak met veel restklachten bij de fysiotherapeut; klachten op fysiek en regelmatig ook mentaal niveau. Daarom is de behandeling vaak multidisciplinair; een diëtiste, die helpt bij de voeding, een logopediste die helpt bij slik- of praatklachten, een ergotherapeut voor de energiebalans en een psycholoog of POH GGZ voor de mentale problemen. Fysiotherapie Zorgplein Zuid biedt een (trainings-)programma aan op maat. Dit schema wordt opgesteld aan de hand van uw klachten en doelen. Mocht u nog niet in staat zijn naar de praktijk toe te komen dan kan de behandeling worden opgestart in de thuissituatie.

Wat kunt u verwachten?

De longfysiotherapeuten van Fysiotherapie Zorgplein Zuid die zich hebben gespecialiseerd in de revalidatiebehandeling na Covid-19 pleiten voor een rustige opbouw; in de eerste 6 weken kunnen de dagelijkse activiteiten gedoseerd worden opgebouwd. Door uw fysiotherapeut wordt u dan gecoacht, ondersteund en geactiveerd. Ook kijken wij naar uw ademhaling. Daarna zal de belastbaarheid op geleide van de klachten worden verhoogd door middel van spierkracht opbouw en verbeteren van uithoudingsvermogen. Alles op uw eigen niveau en gericht op uw eigen doelen!

Wij bekommeren ons om u, behandelen en helpen u verder.