Tarieven

Fysiotherapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. 

Met ingang van 1 februari 2005 heeft de overheid de ′vrije tarieven′ voor fysiotherapie ingevoerd. Voorheen waren er vaste tarieven geregeld in de wet. Wij sluiten met de meeste verzekeringen contracten af waarin weer vaste tarieven zijn opgenomen (U kunt de tarieven daar opvragen). Door de komst van de vrije tarieven kunnen de tarieven voor de niet verzekerde zorg per praktijk verschillen. U vindt onze tarieven van de verschillende behandelingen waarvoor u bij Fysiotherapie Zorgplein Zuid terecht kunt, bij ons in de wachtkamer en in het onderstaande overzicht.

TARIEFLIJST 2024

Voor wie:

  • niet (aanvullend) verzekerde patiënten 
  • patiënten met een restitutiepolis
Fysiotherapie / Oefentherapie € 41,50
Toeslag aan huis behandeling € 18,50
Bekkenfysiotherapie € 58,25
Manuele Therapie  € 53,05
Oedeemfysiotherapie € 58,25
Geriatrie Fysiotherapie € 58,25
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 75,00
Niet nagekomen afspraak (75%) € 30,15
Niet nagekomen afspraak aan huis behandeling (75%) € 45,00
Niet nagekomen afspraak specialisatie (75%) € 43,70
Intake en screening € 60,00
Intake na verwijzing € 57,85
Extra lange zitting € 56,95
Telefonisch consult € 17,50
Eenmalig tapen € 16,50
Kort rapport € 68,00
Complex tijdrovend rapport € 90,00
Massage (sport/ontspanning/zwangerschap) 25 minuten € 30,00
Massage (sport/ontspanning/zwangerschap) 50 minuten € 58,00
   

Een niet nagekomen afspraak of een niet tijdig afgezegde afspraak (minimaal 24 uur van te voren) wordt bij u persoonlijk voor 75% in rekening gebracht.

• Zie onze betalingsvoorwaarden elders op het info bord en onze website: http://www.fysiozorgpleinzuid.nl
• In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
• De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “Beroepscode voor de Fysiotherapeut” van het KNGF.
• Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
• Op al onze (uw) gegevens is het privacyreglement van toepassing.
• Op onze tarieven voor zorg is geen BTW van toepassing.